Packmaskiner

Packmaskiner sammanfattar beskrivningen av de maskiner som används i produktionslinjer som i första hand återfinns inom hantering av livsmedel. Packmaskiner från Rotemica / G Mondini kännetecknas av effektivitet, högklassigt operatörsgränssnitt, pålitlighet, snabbhet och hygien. 004

Tillsammans ger dessa faktorer en stabil, tillförlitlig drift och en överlägset kostnadseffektiv lösning för er produktion. G.Mondini har skapat en plattform teknologi för att tillgodose alla förekommande applikationssätt när det gäller tråg försegling. Vi har kunskapen att se helheten och kan alltid hitta rätt lösning för ert behov av säkra förpackningslösningar oavsett vilken typ av livsmedel ni arbetar med.

Effektivitet

Vi vet att driftstopp är kostsamma och har därför optimerat de utrustningar vi levererar så att behovet av underhåll byte av komponenter är minimalt. Antalet delar som är i rörelse har minimerats för att garantera högsta prestanda och bästa tillförlitlighet. Vi levererar effektiva packmaskiner där varje del är genomtänkt och där driftsäkerhet och er lönsamhet är i fokus.

Högklassigt operatörsgränssnitt

Ytterligare en faktor som drastiskt minskar ev. produktionsstopp är att alla inställningar och parametrar styrs via enkla logiska menyer. Med pekskärm, inbyggda menyer och automatiskt felhanteringssystem bidrar tekniken till att minska den kunskap som operatören måste ha för att hantera era packmaskiner. Förinställda tillgångsnivåer för olika användare är också standard. Genom att utnyttja tekniken har vi förenklat hanteringen och ökat effektiviteten.

Pålitlighet

Varje komponent i packmaskiner från Rotemica / G Mondini är genomtänkt, testad och godkänd och har den höga kvalitet ni kan förvänta er av utrustning levererad av oss. Med få rörliga delar, genomtänkt hantering för operatören, automatisk felhantering och får erkänt mycket höga servicenivå får ni en totallösning med den kvalité och funktion som bidrar till er lönsamhet. Vi är stolta över att leverera packmaskiner som överträffar era förväntningar!

Snabbhet

Önskar ni packmaskiner där det är viktigt att antalet producerade enheter per tidsenhet är högt? Då har ni kommit rätt. Våra maskiner är snabbast på marknaden. Tid är pengar…

Hygien

Hygien är den viktigaste faktorn för en trygg produktion. All utrustning har minst IP65-klassning. Hygienisk design tillåter full genomsköljning av våra maskiner på ett enkelt och snabbt sätt.

Vill ni veta mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa er till just det som ni behöver – kontakta oss via denna länk.

Andra relevanta webbplatser att besöka inom området är förpackningsmaskin, fyllningsmaskin och doseringsutrustning.