Maskintyper

Det finns en flera olika typer av maskiner som gör olika steg i förpackningskedjan och som är anpassade till förpackning av olika typer av produkter. Gemensamt för våra utrustningar är att dom hjälper er att skapa produkter av högsta kvalitet med lång hållbarhet i en säljande förpackning. Men vilka maskiner är det egentligen ni behöver? Läs mer nedan.

Doseringsmaskiner

dosseringsmaskinMaskinlösningar för snabb, säker och exakt dosering av alla typer av flytande livsmedel. Här ställs krav på en maskin med robust konstruktion och hög kapacitet och som är enkel och snabb att rengöra för att möjliggöra snabba byten mellan olika produkter. Den behöver vara anpassningsbar för olika förhållanden och för olika typer av fyllningar och förpackningsstorlekar. Lätt att handha är ytterligare en viktig faktor.
Välkommen att prata med oss om vilken doseringsmaskin ni är i behov av! Kontakta oss här.

Lockmaskiner (Snap-on-lid-maskiner)

Lockmaskiner finns i två utföranden. Fristående system som kan integreras i en redan existerande linje, och med möjlighet att ha buffertsystem till locken för att minimera ingripande från operatören. Eller ett system som  integreras fullt ut i slutfasen av en linje, vilket både är ett plats- och kostnadsbesparande alternativ.

Lockmaskiner har följande fördelar:

  • En mindre maskin med inte lika många mekaniska delar. Färre delar som behöver bytas ut och en maskin som håller riktigt länge. Bra totalekonomi
  • Enkel hantering, inga förkunskaper krävs.
  • Lätt att integrera tillsammans med annan utrustning

009

Trågförslutningsmaskiner (Traysealer)

Med tråg ges man stor flexibilitet att exponera produkt. Det finns ett flertal applikationsätt, såsom; MAP (modifierad atmosfär), vakuum skin, protuding, stretch mm.. Man kan genom dessa olika appliceringssätt åstadkomma olika sätt att presentera en produkt, vilket i sin tur kan göra produkten mer attraktiv och  säljande ut. Effektiv och lönsam teknik.

Den flexibla maskinen!

Man får också följande fördelar:

  • Producera med olika applikationsätt i samma maskin.
  • Snabb omställning mellan olika applikationssätt
  • Spara produktionsutrymme.
  • Produkt kan presenteras på bästa sätt. Det går att skräddarsy tråg efter just era behov.

Kontakta oss idag så hjälper vi er med vilka maskiner ni behöver! Vår kunskap och höga servicenivå får ni på köpet!